Privacystatement

Liesbeth Verheyen Interior verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op liesbeth@lvinterior.be 

Verwerkingsdoeleinden

Liesbeth Verheyen Interior verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Liesbeth Verheyen Interior verbonden zijn of met enige andere partner van Liesbeth Verheyen Interior.

Liesbeth Verheyen Interior garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: liesbeth@lvinterior.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving »

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. 

privacy/.

 

Facebook
Op deze website wordt Social Media plugins van Facebook gebruikt. Daarbij gaat het om aanbiedingen van de Amerikaanse firma’s Facebook. 

Als u een website bezoekt die zo’n plugin bevat, brengt uw browser een verbinding met Facebook tot stand en wordt de inhouden van deze pagina geladen. Uw bezoek aan deze website kan daardoor zo nodig door Facebook worden getraceerd, ook wanneer u de functie van de social plugin niet actief gebruikt. Als u beschikt over een account bij Facebook, dan kunt u zo’n social plugin gebruiken en kunt u zo informatie met uw vrienden delen. Liesbeth Verheyen Interior heeft geen invloed op de inhoud van de plugin en de overdracht van informatie. Via de door ons gebruikte Facebook-Pixel krijgt Facebook de melding dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht en kan het uw bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. De informatie die zo verkregen wordt, kunnen we voor de weergave van Facebook advertenties gebruiken. Wij willen u erop wijzen dat wij als eigenaar van de website geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Facebook. Indien u niet wilt dat gegevens worden verzameld via Custom Audience, kunt u dit deactiveren. Op hun website stellen Facebook en Google gedetailleerde informatie over de omvang, het type, het doel en verdere verwerking van uw gegevens ter beschikking. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen. 

Gegevensbescherming bij Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 

 

Pinterest
Op deze website zijn verder ook plugins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) geïntegreerd. De Pinterest plugin herkent u aan de “Pin it-Button” op onze website. 

Als u klikt op de Pinterest "Pin it-Button" terwijl u met uw Pinterest-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze webpagina’s aan uw Pinterest-profiel linken. Daardoor kan Pinterest uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u er graag op dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Pinterest. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy.

 

Instagram
Op deze website zijn verder ook plugins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“) geïntegreerd. De Instagram plugin herkent u aan de “Instagram - Button” op onze website. 

Wanneer u op de "Instagram - Button" klikt terwijl u met uw Instagram - account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze webpagina’s linken aan uw Instagram - profiel. Daardoor kan Instagram uw bezoek aan onze webpagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Instagram. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/

 

Afmelden 
Door u af te melden op de sites van de sociale netwerken alsook door het verwijderen van geplaatste cookies kunt u vermijden dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan lvinterior de over u verzamelde informatie aan uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk wordt toegewezen.

Als u niet wilt dat sociale netwerken de verzamelde gegevens direct aan uw profiel toewijzen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij de betreffende sociale netwerken. U kunt het laden van de plugin ook met add-ons voor uw browser helemaal verhinderen, bv. met een script-blocker zoals „NoScript“. Dit vindt u op: http://noscript.net.

Contactgegevens

Liesbeth Verheyen

0468/14.74.20

Eerste Meistraat 45

2845 Niel

  • GO, and visit my Pinterest
  • GO, and follow me on Instagram
  • GO, and follow me on Facebook